Vyhledat
  • lindamatuska

Zastupitelstvo KM 20.6.2019

Aktualizace: 11. čvc 2019Včera, ve čtvrtek 20. června 2019 proběhlo poslední jednání Zastupitelstva města Kroměříže. Zpočátku plynulo poklidně a bez větších diskusí, odhlasovaly se prodeje pozemků, žádosti o dotace, projednaly se otázky okolo rozpočtu města. Pro zájemce jsou informace zveřejněny zde. Podnětná byla poznámka Ing. Haška ohledně rozpočtu - loni skončilo město v plusu, což je chvályhodné, ale pozastavil se nad malým podílem financí, které město proinvestuje (Kroměříž investovala 9 %, zatímco u jiných měst je to zhruba 24-27 %). Kroměříž tak podle něj málo investuje ve prospěch svých obyvatel.


Po hlavní turistické sezóně se bude opravovat silnice v ulici Gen. Svobody, v části od tzv. „Ostrého rohu“ (budova ČSSZ) po Květnou zahradu.


Zazněla také informace, že město vypíše (možná již vypsalo) výběrové řízení na provozovatele bufetů a restaurace Aréna na zimním stadionu.


Klíčovým bodem jednání zastupitelstva se však stal Ztracený bar ve Ztracené ulici. Dlouhodobě jsou zde neúnosné problémy s hosty baru, kteří svým chováním, hlukem a často i výtržnostmi (rozbitá okna, zničené výsadby květin, znečištění ulice) narušují život obyvatel ulice. Ti na radnici přicházejí s peticí a žádají město o pomoc, jelikož jejich snaha o domluvu s provozovatelem baru nevedla k řešení situace. K tomuto bodu se vyjádřilo více zastupitelů, podpořili obyvatele Ztracené ulice, vyjádřili pochopení, hledali možná řešení (např. vyšší frekvence hlídek městské policie).

Možnost zkrácení provozní doby (např. Dr. Sehnalová navrhuje zkrácení do 1:00) však naráží na argument omezení svobody podnikání. Dr. Francek (za souhlasu dalších zastupitelů) však upozorňuje na to, že svoboda podnikání není silnějším argumentem než kvalita života místních obyvatel a tak by k tomu město mělo přistupovat. Místostarosta Krejčíř argumentuje, že problém vyvolal zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven, který vyhnal hosty baru ven. To rozporuje starosta Mgr. Němec. Dr. Kreml se dotazuje, jaké návrhy ke zlepšení by mohla přinést Městská policie Kroměříž. Vyjadřuje politování nad tím, že zatímco celou dobu na zastupitelstvu seděl nejvyšší představitel MP Kroměříž, na tento stěžejní bod z jednání zastupitelstva odešel. Dr. Ševčík (vedoucí živnostenského úřadu) upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že neexistuje zákonná regulace provozní doby provozoven, je jedinou možností řešení vyhláška města. Dr. Kreml podporuje omezení provozní doby baru, a apeluje na zbytek přítomných „pokud jako zastupitelé nerozhodneme ve prospěch obyvatel, sedíme tu zbytečně.“ Starosta tedy přistupuje na možnost řešení vyhláškou, kterou město připraví na další jednání zastupitelstva 29. srpna, a výzvu provozovateli Ztraceného baru, aby do té doby situaci napravil.


Další poměrně diskutovanou částí zastupitelstva byla iniciativa zastupitele Ing. Kostky o zkrácení nočního klidu v pátky a soboty v době letních prázdnin, aby mohla restaurační zařízení provozovat venkovní posezení a zahrádky do 23:00 (místo 22:00). Ing. Kostka tedy předkládá znění vyhlášky. Starosta Němec Kostkovi argumentuje protichůdností jeho názorů. Poukazuje na to, že nejdřív Ing. Kostka „pomohl zaměstnancům KTS“, přidal jim na platech a město to stálo milion korun, a teď bojuje za zájmy „asi opilců“ a prodlužuje pracovní dobu personálu pohostinství. Před chvílí jsme tu řešili Ztracený bar, který chceme blokovat, a obratem povolíme jiným zařízením delší provoz. Do diskuse vstupuje právnička města – není možné vydat vyhlášku, která by povolila změnu nočního klidu opakovaně. To je možné pouze v případě výjimečných akcí s celoobecním dosahem. Povolit posun nočního klidu po celou dobu prázdnin je proto nezdůvodnitelné. Ing. Kostka navrhuje vyhlášku argumentovat turistickým ruchem města. Dr. Sehnalová k tomu dodává, že jsou v tomto městě i lidé, kteří chodí do práce a zahrádky nevyhledávají. Starosta Němec proto dává protinávrh vyhlášku nevydat, který je přijat.


V září 2019 se město začne zabývat možnostmi změn poplatků za parkování.


Zastupitelka Slováková se zajímala o služební cestu místostarostky Mgr. Hebnarové a místostarosty Krejčíře do Nitry, které se zúčastnila i manželka místostarosty. Z jakého důvodu to bylo a jak město reprezentovala? Starosta Němec uvedl, že městu nevznikly přítomností manželky místostarosty Krejčíře další náklady, auto by do Nitry na služební cestu jelo i bez ní a ubytování hradila slovenská strana.


Delší diskuse se dočkala i problematika sečení trávy. Město letos zkouší možnost ponechání vyšší trávy, ozývají se však už občané s žádostí o její sečení. To postupně probíhá, ačkoliv to trávě a principu zadržení vody příliš nesvědčí. Ing. Adamík upozorňuje např. na neukázněné majitele psů, kteří ve vysoké trávě neuklízí, zastupitelka Slováková varuje před klíšťaty, která se v trávě drží. Sečení trávy ve městě postupně probíhá.


V závěru zastupitelstva proběhly dvě interpelace zastupitele Dr. Kremla. První z nich směřovala na místostarostu Vratislava Krejčíře. Ten v minulých týdnech zveřejnil grafiku svého „pololetního vysvědčení“, tedy úspěchů, kterých na radnici za minulý půlrok dosáhl spolu s druhým pirátským zastupitelem Stoklasou. V té uvádí dvě splněné aktivity, o které se zajímá Dr. Kreml – zřízení jeslí a měření znečištění ovzduší. S ohledem na to, že Kroměříž, ale také třeba Trávník, má jako město problém se znečištěným ovzduším, v některých lokalitách je tento problém velmi dramatický, dotázal se Dr. Kreml místostarosty Krejčíře, kde jsou umístěna čidla z nečištění ovzduší a jaká. Místostarosta Krejčíř odpověděl, že nechal instalovat 8 čidel do mateřských škol. Tato čidla budou měřit prašnost ovzduší a dle vyjádření starosty Němce budou učitelkám dávat zprávu, jestli mají s dětmi chodit ven, nebo vycházku odložit. Dr. Kreml se velmi podivoval, proč zavádíme tato nová měření, když potřebujeme ve městě řešit jiný druh znečištění, a k čemu veřejnosti budou informace o prašnosti ovzduší ve školkách.


Druhá otázka, která na místostarostu Krejčíře směřuje, se týká profilu na facebooku se jménem Petr Navrc Navrátil, který byl provázaný s blogem „politika v Kroměříži“. Tyto dvě akce vyvíjely poměrně intezivní pomlouvačné aktivity vůči Dr. Kremlovi a podle něj směřují ke kroměřížským Pirátům. A proto se ptá, zda za nimi stojí místostarosta Krejčíř. Ten připouští, že jak o profilu, tak o blogu ví, ale není jejich autorem.


Další dotaz směřoval na starostu Mgr. Němce. Jakým způsobem probíhá monitorování zavážení městské cihelny? Je už známo, která firma pozemek zavážela? Jaké další kroky město v této věci chystá? Starosta Němec nejdříve s odůvodněním, že je na věc Kremlem podáno trestní oznámení, nebude se tedy k situaci vyjadřovat. Kremlem byl opraven, že trestní oznámení je podáno na tiskové zprávy radnice (28. 3. 2019 – Kreml lže). Kreml upozorňuje na to, že hrozí posun/sesuv navezeného materiálu. Dále si ověřuje informace, že do tělesa skládky proniká voda.


Zastupitelstvo, které jednalo téměř 3 hodiny, končí. Další se bude konat v posledním srpnovém týdnu.5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše