Vyhledat
  • lindamatuska

XVI. Nová nemocnice možná bude, ale nemusí to být ta "Čunkova"Po jednání Rady Zlínského kraje se opět hýbou ledy okolo nové krajské nemocnice. A je možné, že tentokrát to bude o něco lepším směrem... Na návrh koaličního partnera Ing. Jiřího Sukopa (náměstek hejtmana, ANO 2011) bude Zastupitelstvo ZLK 9. září 2019 hlasovat o zpracování nové studie „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně“.


Ta by měla mít za úkol zvážit modernizaci současného areálu krajské nemocnice, tedy odstranění nevyhovujících budov a rekonstrukci stávajících (za předpokladu, že bude rekonstrukce prokazatelně efektivní a méně náročná než demolice a stavba budovy nové). Má také zahrnovat analýzu případných stavebních prací a jejich vliv na provoz nemocnice a zachování zdravotnické péče. Navržený model také musí být projednán se všemi zdravotnickými odbornostmi, které k řešení přizve lékařská rada projektu. Studie se má zabývat i majetkoprávním řešením, vyhodnocením území stávajícího areálu KNTB, včetně inženýrských sítí, dopravního napojení a parkování. Součástí má být samozřejmě stanovení celkových nákladů na modernizaci areálu a dobu realizace modernizace. Tato studie má být financována z prostředků určených na Novou nemocnici.


Jestliže tedy bude zpracování studie krajským zastupitelstvem prohlasováno, dočkáme se snad konečně rovnocenné studie k Čunkem prosazované jediné správné variantě - stavbš nové nemocnice [2]. Sám Čunek se již vyjádřil, že zpracování nové studie nepodpoří, protože by trvalo nejméně rok a o stavbě nové nemocnice by tak rozhodovalo už nové krajské zastupitelstvo [3].


Připomeňme, že při červnovém hlasování krajského zastupitelstva se PRO stavbu nové nemocnice nevyjádřila ani celá krajská koalice, čímž byl hejtman Čunek zjevně zaskočen [1]. Čunkův od počátku poněkud nešťastně prosazovaný plán stavby nové nemocnice, který je více sporný než jasný, budí vlnu nevole nejen mezi krajskou opozicí, ale obzvláště mezi odbornou lékařskou veřejností. V obyvatelích Zlínského kraje celá tato estráda vzbuzuje otázky, nedůvěru a u nemalého počtu (potencionálních i stávajících) pacientů také obavy o budoucnost lékařské péče v kraji.Odkazy: [1] MATUŠKOVÁ, Linda. ZZK 21.6.2019 - nemocnice nebyla schválena [online]. 21.6.2019. Dostupné z: odkaz [2] KRATINOVÁ, Andrea a Tomáš FRÁNEK. Žádná varianta není tak dobrá a levná jako nová nemocnice v Malenovicích. Hejtman Čunek reaguje na neschválení projektu. Český rozhlas Zlín [online], 2019. Dostupné z: odkaz [3] SEDLÁČEK, Pavel. Krajští zastupitelé projednají návrh na vypracování studie modernizace současného areálu Baťovy nemocnice. Český rozhlas Zlín [online], 2019. Dostupné z: odkaz5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše