Vyhledat
  • lindamatuska

XII. Jak budou hlasovat krajští zastupitelé? 8.4.2019

(12. část série článků)

Jak dnes budou hlasovat krajští zastupitelé ve věci stavby nové krajské nemocnice?

V minulém týdnu jsem prostřednictvím emailu oslovila všechny krajské zastupitele s otázkou, jaký je jejich postoj ke stavbě nemocnice a jak budou dnes, tedy 8. 4. 2019 hlasovat. Situaci, spíš tedy Čunkův chaos, kolem nové krajské nemocnice dlouhodobě sleduji a čím více informací k celému projektu mám (nebo spíše nemám), tím méně věřím v bohulibost hejtmanových záměrů. A o pacienta by mělo jít především… Ze 45 oslovených krajských zastupitelů na email odpovědělo pouze 12. I tento ukazatel by pro voliče mohl být v příštím roce v krajských volbách podkladem při rozhodování.

KDU-ČSL (12 krajských zastupitelů) Josef Bazala – dle mého očekávání bude hlasovat PRO návrh. S odkazem na krajský Výbor pro strategický rozvoj a investice, který jednohlasně doporučil bod schválit na jednání zastupitelstva. Dále Bazala se také opírá o nanejvýše spornou (budu informovat) Analýzu KNTB, kterou provedla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, o dopravní dostupnost a napojení NBN v Malenovicích a zdravotní dostupnost. Podle něj zbývá pouze dořešit způsob financování NBN. Mgr. Ondřej Benešík Michaela Blahová, členka rady Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana – schvaluje investiční záměr a pokračování přípravných prací pro výstavbu nemocnice. S až euforickým zvoláním „ani po 8.4.2019 bagry ještě nevyjedou“. Jiří Čunek, hejtman – bez odpovědi. Mgr. Aleš Dufek – bez odpovědi. Mgr. Šárka Jelínková – bez odpovědi. Mgr. Miroslav Kašný, člen rady – bez odpovědi. Ing. Pavel Karhan – bez odpovědi. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. – „hlasování bude v pondělí a je nutné na něj počkat“ – toť odpověď pro Kroměříž klíčového krajského zastupitele. Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – bez odpovědi. MUDr. Róbert Teleky – bez odpovědi. (zde však neočkáváme, že by Čunkovi spolustraníci šli proti svému hejtmanovi. V poměrně problematické situaci se tak ocitá pouze Dr. Pavel Motyčka, který se jakožto kroměřížský zastupitel a bývalý místostarosta ocitá mezi dvěma třecími kameny – tím, čeho se obává město a kroměřížská nemocnice, a tím, o čem sní, když náhodou spí hejtman Čunek)

ANO 2011 (8 krajských zastupitelů) Margita Balaštíková, členka rady – bez odpovědi. Ing. Radek Doležel – bez odpovědi. doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. – bude hlasovat tak, jak to chtějí jeho voliči Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D. – bez odpovědi. Radomil Kop – bez odpovědi. Ing. et Ing. Jiří Korec – bez odpovědi. Ing. Pavel Pustějovský – „Hnutí Ano 2011 bude hlasovat PROTI přijetí investičního záměru“. Ing. Jiří Sukop, náměstek hejtmana – bez odpovědi (Sukop však již jednou proti návrhu hlasoval s argumentací finančních dopadů na kraj). (dle vyjádření Ing. Pustějovského bude Hnutí Ano 2011 hlasovat PROTI návrhu)

Česká strana sociálně demokratická (6 krajských zastupitelů) Mgr. Milena Kovaříková – bez odpovědi. MVDr. Stanislav Mišák – bez odpovědi. PaedDr. Petr Navrátil – bez odpovědi. Mgr. Pavel Růžička – ve své odpovědi reálně hodnotí dopady investice do NBN na celý kraj, obzvláště po stránce zadluženosti kraje a investičních záměrů v budoucích letech. S ohledem na nejasnosti, které se s projektem už nyní váží, bude hlasovat PROTI návrhu. Ing. Lubomír Vaculín – bez odpovědi. Mgr. Taťána Valentová Nersesjan – bez odpovědi.

Starostové a nezávislí (6 krajských zastupitelů) MUDr. Miroslav Adámek – bez odpovědi. Mgr. Petr Gazdík, člen rady – bez odpovědi. Mgr. Ivana Majíčková, MBA – sbírá informace pro a proti a bude hlasovat s využitím svých bohatých zkušeností a znalostí z jejího dlouholetého působení ve veřejné správě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ing. Tomáš Pifka – bez odpovědi. Ing. Milan Plesar – bez odpovědi. Josef Zicha, náměstek hejtmana – bez odpovědi.

Komunistická strana Čech a Moravy (4 krajští zastupitelé) Ing. Bc. Eva Badinková – bez odpovědi. Ing. Jaroslav Kučera – bez odpovědi. Ing. Vitězslav Lapčík – bez odpovědi. Ing. Ivan Mařák – odpověděl, respektuji však jeho přání zveřejnění stanoviska až po dnešním hlasování (bude následovat update příspěvku)

Svobodní a Soukromníci (4 krajští zastupitelé) Ing. Michal Dvouletý, MBA – bez odpovědi. Helena Lasztoviczová – z důvodu nejasnosti financování, nedostatku informací, navyšování výdajů, dopad na celý Zlínský kraj bude hlasovat PROTI návrhu. Ing. Tomáš Pajonk – z důvodu absence podstatných dokumentů a „velkých trhlin“ projektu bude hlasovat PROTI návrhu. Ivo Valenta – bez odpovědi.

Občanská demokratická strana (3 krajští zastupitelé) JUDr. Stanislav Devátý, Dr. – bez odpovědi. Mgr. Zdeněk Pánek – bez odpovědi. Jan Pijáček, člen rady – bez odpovědi.

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (2 krajští zastupitelé) František Klásek – bez odpovědi. Ing. Zdeněk Vacek – „peníze nejsou všechno jde i o čas a ten nemilosrdně uplývá“, bude tedy hlasovat PRO záměr.

Děkuji všem zastupitelům, kteří na můj email odpověděli, ačkoliv jejich upřímná odpověď v tuto chvíli nemusela být takticky zrovna jednoduchá. Vážím si toho.

A jak dopadne dnešní hlasování? Sledujte online stream jednání krajského zastupitelstva na:https://www.kr-zlinsky.cz/jednani-zastupitelstva-cl-3908.html


(publikováno 8. 4. 2019 na mém facebooku)

2 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše