Vyhledat
  • lindamatuska

XI. Skutečné problémy krajského zdravotnictví. Co na to hejtman Čunek?

(11. část série článků)

Zdravotnictví Zlínského kraje je aktuálně asi nejžhavějším (nejen) mediálním tématem. Píše se mnoho článků o tom, jakou je Čunkova nemocnice hrozbou, jaká rizika nese, co všechno bude znamenat pro krajské nemocnice… Ale zapomíná se na to, co je nejpodstatnější. Na ty nejpalčivější problémy a díry krajského zdravotnictví, které by se měly zalepovat především.

Klíčové problémy byly pojmenovány a definovány kroměřížskými zastupiteli již loni v únoru, kdy se zastupitelstvo seznámilo s Čunkovou koncepcí krajského zdravotnictví. Zastupitelé města Kroměříže tehdy po návštěvě hejtmana Jiřího Čunka, který dne 8. 2. 2018 (1) přijel na jednání zastupitelstva představit nově vzniklou “koncepci” a (ne)zodpovědět mnohé dotazy, vydali Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska (2). Memorandum bylo následně zasláno i hejtmanu Čunkovi s nadějí, že argumenty v něm uvedené vezme v potaz při řešení krajské zdravotnické problematiky.

Memorandum definuje tyto klíčové problémy:

1. Je nutné zachovat kompletní škálu odborností zdravotnické péče, která je aktuálně poskytována Kroměřížskou nemocnicí a. s. Ta totiž odpovídá dlouhodobým potřebám regionu Kroměřížska a jakýkoliv zásah nebo omezení oddělení by se negativně podepsala na dostupnosti a kvalitě péče poskytované kroměřížskou nemocnicí. A jak to zatím vypadá? V Kroměříži se s argumentem “nevyužitosti” zavřelo lůžkové oční oddělení.

2. Na Kroměřížsku je alarmující nedostatek praktických lékařů. Zastupitelstvo města Kroměříže tedy vyzývá Zlínský kraj k řešení aktuálního nedostatku praktických lékařů.

3. Na Kroměřížsku je alarmující nedostatek stomatologů.

Vedle těch problémů, které již před více než rokem definovalo Memorandum, vznikají a prohlubují se problémy nové. V poslední době jsou to hlavně stupňující se problémy personální. Ty mají na oddělení krajských nemocnic fatální dopady. Například v uherskohradištské nemocnici od 1. dubna 2019 není provozována víkendová ORL pohotovost, protože ORL oddělení opustili dva lékaři a nemocnici se nepodařilo sehnat náhradu. Ředitel UH nemocnice k tomu uvádí, že personálně zajistit fungování pohotovosti není v silách nemocnice. “Díky velké vstřícnosti kvalifikovaných lékařů z kroměřížské nebo brněnské vojenské nemocnice se nám ale podaří udržet omezený chod oddělení a plný chod ambulancí. Zajistit fungování pohotovosti už ale není v našich silách.” (3) Obyvatelé spádových oblastí tak budou v případě potřeby muset dojet za lékařskou péči do Zlína nebo Kroměříže.

V posledních dnech uniká z kroměřížské nemocnice informace o akutní personální krizi oddělení interny. Ta už nyní volá nejen po nezbytném navýšení lůžkových kapacit, ale také po navýšení kapacit personálních, jinak se ocitne na pokraji personální krize. (v tomto případě si dovolím respektovat přání zachování anonymity zdroje)

Ve zlínské krajské nemocnici to vře (nejen) z důvodu platového ohodnocení sester. Ty protestují na jednání krajského zastupitelstva. A jak na to reaguje hejtman Čunek? Argumentem, že “sestry mají v průměru vyšší platy ve Zlíně než ve kterýchkoli jiných nemocnicích. Prokazatelně. Za poslední 2 roky jsme jim zvýšili plat o 34 %.” (4) Na zastupitelstvu se jich, podle Čunka, bouřilo jen asi třicet a jejich protesty záměrně zkreslila přítomná televize. Čunek a jeho tým identifikovali protestující sestry ze záznamu kamer. “My máme jejich jména, protože se objevily na kamerách. A sestry, já je neznám … a hlavně tam bylo daleko víc lidí. Tam nebyly sestry ze Zlína jenom, tam byli lidi z Kroměříže na tom zastupitelstvu.” (4) Argumentuje také tím, že se protestů zúčastnily sestry, které již v Baťově nemocnici nepracují.


Odkazy: (1) Audio ZMK 8. 2. 2018: 6 Vystoupení hejtmana ZK Jiřího Čunka. Město Kroměříž [online]. Dostupné z: odkaz.

(2) Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže. Město Kroměříž [online]. 2018 [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: odkaz.

(3) FRÁNEK Tomáš. Nemocnice v Uherském Hradišti nemá zdravotníky, ruší víkendovou ORL pohotovost. Lidé budou muset do Zlína a Kroměříže. Český rozhlas [online]. 28. 3. 2019 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: odkaz.

(4) MATUŠKOVÁ, Linda. HATEman Čunek v Kroměříži, 20.2.2019, záznam. Youtube [online]. Dostupné z: odkaz.(publikováno 4. 4. 2019 na mém facebooku)

5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše