Vyhledat
  • lindamatuska

VII. "Tak nám odvolali Mergenthalovou..."

(7. část série článků)

Tak by se díky dění posledních týdnů dal parafrázovat klasický začátek Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka. A že je to pro Kroměříž ztráta velká a jen těžko pochopitelná...

Důvody vedoucí hejtmana Zlínského kraje (kterého jsme díky jeho vytříbeným mravům, prokázanému charakteru a řečnické obratnosti už v minulém roce přejmenovali na HATEmana) k tomuto kroku odmítá Čunek objasnit. Prý proto, že by se snad mohly ředitelky kroměřížské nemocnice dotknout. Ale obecně řečeno, ocitla se na dně svých manažerských schopností (1). Jak je jeho dobrým zvykem - mlží, jasné odpovědi na tuto otázku se v pondělí, v den zasedání krajského zastupitelstva, nedočkali zastupitelé ani přítomní protestující zdravotníci a veřejnost. Sledujíc online přenos pondělního (4.2.2019) jednání krajského zastupitelstva nabývám dojmu, jako by arogance a svrchovanost Čunkovi vlastní už začínala prolínat celou krajskou politikou.


A tak budiž Mergenthalové velkým mínusem, že od roku 2014 dobře vedla nemocnici, pojďme ji hanit za to, že je “přílišně spjatá s Kroměřížskou nemocnicí”, pojďme ji potrestat za nevýhodnou smlouvu, kterou sjednal někdo jiný (1). Překvapivě to nebyl nikdo jiný, než Radomír Maráček, předseda představenstev krajských nemocnic, který jde dlouhodobě “na ruku” Čunkově záměru vybudovat ve Zlíně novou krajskou nemocnici. A byl to zrovna Maráček, který měl v pondělí v první řadě čelit rozlícenému “davu” více než stovky zdravotníků a veřejnosti, která přijela na jednání krajského zastupitelstva vyjádřit nespokojenost se stavem krajského zdravotnictví, včetně nesouhlasu s odvoláním ředitelky Mergenthalové. A kde byl Maráček? Čunek zastupitelům opakovaně tvrdí (až se mu od huby práší), že na horské službě na Lysé Hoře. Prosakuje však informace, v tu samou dobu, kdy se má Maráček, klíčová osoba celé situace, účastnit krajského zastupitelstva a situaci vysvětlovat a urovnávat, jedná místo toho s primáři kroměřížské nemocnice. Což nakonec i sám přiznal (1).


Připomeňme si situaci v souvislostech. O vybudování nové krajské nemocnice se v souvislosti s hejtmanem Čunkem hovoří už několikáté volební období. Loni však situace nabrala reálných podob (o dění jsme vás informovali sérií článků, které najdete na našem webu). Co na tom, že jsme se dodnes nedočkali koncepčního dokumentu krajského zdravotnictví, který Čunek měl zpracovat a odevzdat již na podzim roku 2017? První verze tohoto koncepčního a strategického dokumentu krajského zdravotnictví, který Čunek na nátlak krajského zastupitelstva s výrazným zpožděním předložil, neprošel. Dvaadvacetistránkový nesourodý “pokus”, který pak pod tíhou argumentů sám Čunek označil za nehotový dokument (odevzdaný s několikaměsíčním zpožděním na výzvu krajského zastupitelstva se záměrem jeho schválení - správně v mých slovech cítíte náznak ironie, či přímo politické satiry) s názvem Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020 vyvolal patřičný rozruch, odpor oponentů a byl stažen dřív, než vůbec šel do hlasování. Udělalo se kolem něj trochu toho tolik potřebného povyku (a všichni víme, že zrovna Čunek média a své fotky v nich miluje), uspořádal se maraton nesourodých přednášek, u kterých si přítomný posluchač nebyl úplně jist, jestli mají nahradit koncepční dokument, nebo spíš unavit a otrávit oponenty záměru… a dál bylo ticho po pěšině.


Krajské zastupitelstvo schválilo odkup pozemků ve Zlíně-Malenovicích, nemocnice se tedy stavět bude. Odvolání Mergenthalové s tím může zdánlivě nesouviset, ale opak bude pravdou. Stručně řečeno, Mergenthalová nebyla krajským záměrům dostatečně podvolná, nemocnici vedla dle svého uvážení a přesvědčení, tak dostala za uši... Bez ohledu na vyjádření vedení města Kroměříže, bez ohledu na petice a protesty zdravotníků, odborné veřejnosti i obyvatel města. Těm se ostatně Čunek vysmíval už loni a protestující označoval v médiích za pitomce. Bez ohledu na to, že samotné odbory situaci komentují tak, že krajští zastupitelé svými kroky mohou v budoucnu nepříznivě ovlivnit dostupnost a kvalitu zdravotní péče (1). Nemocnice se stavět bude! Čunek svůj mnohamiliardový pomníček ve Zlíně mít bude! Pacienti za zdravotní péčí do Zlína dojíždět budou! (4)

A tak ve vedení kroměřížské nemocnice už sedí ekonom a projektový manažer zlínské krajské nemocnice Liškář (o tom někdy příště) (3). A Mergenthalová pokorně odchází s poznámkou, že „nemocnici nedělá budova, parky ani přístroje. Nejdražší poklad je personál.”, čímž se dotýká dalšího z palčivých problémů zlínského zdravotnictví.


Nezbývá, než poděkovat MUDr. Mergenthalové za její práci nejen pro nemocnici, ale vlastně pro nás všechny - kroměřížské pacienty.


A co vy na to? Těšíte se, až budeme s každou zdravotní lapálií dojíždět z okrajových částí spádové oblasti do Zlína? S vědomím komplikovanosti dojíždění do krajského města si říkám, že některým pacientům by Čunek mohl rovnou proplácet i cesťák...


Odkazy:

(1) VEČERKOVÁ, Renáta. “Šlo o to, zda zůstanu já, nebo ředitelka,” připustil Maráček. In: Zlínský deník [online]. 7.2.2019 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: odkaz.

(2) Zpráva pro XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konané dne 08.02.2018. Město Kroměříž [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: odkaz. (pdf se uloží do vašeho PC)

(3) Valná hromada odvolala ředitelku nemocnice Lenku Mergenthalovou, nahradí ji Petr Liškář. Kroměřížská nemocnice [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: odkaz.

(4) FUKSOVÁ, Jana. Pacient bude jezdit za lékařskou péčí, ne opačně, říká hejtman Čunek. Idnes [online]. 19.12.2017. [cit. 2019-02-07] Dostupné z: odkaz.


(publikováno 7. 2. 2019 na mém facebooku)

0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše