Vyhledat
  • lindamatuska

VI. Čunek je HATEman Zlínského kraje

(6. část série článků - tentokrát politický pamflet)

Děkujeme! Děkujeme všem „aktivistům“ (bez ohledu na to, jak negativní podkres toto označení nese) a iniciátorům, kteří investovali svůj čas, energii a síly do formování protihlasu krajské koncepci zdravotnictví. Tu hejtman Jiří Čunek prezentoval na krajské a poté místní úrovni v únoru letošního roku. Čunek se sice v průběhu včerejšího krajského semináře k připravovaným změnám zdravotnictví veškerým protestům opakovaně vysmál a v médiích označil protestující za „pitomce“ (nabubřelost a arogance je v dnešní politice evidentně trendy), ale mělo to smysl! Jen díky silnému hlasu odporující odborné veřejnosti a obyvatel zlínského kraje hejtman minimálně šlápnul na pomyslnou brzdu, když už nezařadil zpátečku. A troufám si říci, že Kroměříž se protičunkovsky vyjádřila nejsebevědoměji. (Nedávno se starosta našeho města vyjádřil k problému nedostatečné hrdosti obyvatel Kroměříže na naše město tak, že hrdost je těžko uchopitelná a neměřitelná a těžko se tak pracuje na jejím zvyšování … Pane starosto, právě zvyšujeme! – i o této akci vás budeme zanedlouho informovat)


Na včerejším semináři se ukázalo, že hejtman Čunek evidentně trpí poruchou krátkodobé paměti. Považujeme tedy za nutné stručně shrnout fakta, která vedla k současné bouři zdravotníků a veřejnosti. Protože nyní udivený Jiří Čunek jako by ani nechápal, co to všichni „blbneme“, proti čemu protestujeme a sepisujeme ty petice?


Na konci října 2017 měl hejtman předložit koncepci zdravotnictví Zlínského kraje pro následující roky. Nestalo se tomu tak, což později hejtman odůvodnil tím, že čekal, jak dopadnou podzimní volby. Usnesení prosincového jednání krajského zastupitelstva Čunka zavazovalo, aby koncepci předložil krajským zastupitelům na únorovém zasedání. Je tedy možné, že celá tato „krize“ a panika vznikla jen proto, že Čunek nestihl materiál kvalitně zpracovat? Vždyť on sám několikrát na pondělním semináři zopakoval, že předložený materiál byl nehotový, tak k čemu se všichni vyjadřují? A k čemu se má vyjadřovat on? Znamená to tedy, že se jednalo o takový řekněme „nástřel“ koncepce, aby byla uložená povinnost splněna – koza se nažrala a vlk zůstal celý (ano, čtete správně)?


Mezitím stihl hejtman Čunek poskytnout několik rozhovorů pro různá média a na tématu zdravotnictví Zlínského kraje si značně přiživit popularitu, ať už pozitivní či negativní. Vždyť mediálního zájmu není nikdy dost! Co na tom, že si informace v poskytnutých rozhovorech a na jeho profilu na Parlamentních listech nepatrně protiřečí? Laskavý čtenář promine, jiný si třeba ani nevšimne. Hlavně, že plamínek mediálního světýlka hoří dál.


Je únor 2018. Jednoho pochmurného rána či dopoledne přistane krajským zastupitelům Zlínského kraje na stole nenápadně se tvářící dokument s názvem Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020. A strhne se lavina zděšení, nevole, částečně i paniky. Možná, pokud by hejtman v úvodu dokumentu napsal tučně, „dámy a pánové, neberte to vážně, to je jen takový nástřel, to já jsem si jen tak politicky zakřepčil“, dala by se nyní pochopit jeho argumentace, že „není proti čemu protestovat, není proti čemu sepisovat petice, protože to byl nehotový materiál“. Abychom do situace uvedli i ty, kteří s námi celou tuto kauzu dlouhodobě nesledují, z předloženého koncepčního dokumentu mimo jiné plyne několik změn, které by na naši nemocnici měly poměrně závažné dopady, někdo hovoří až o dopadech likvidačních. A odborná veřejnost se začala bouřit. A Čunek začal, jakožto profesionální politik, mlžit. Do médií šly z jeho úst protichůdné informace, popírající jeho vlastní dřívější výroky i samotné znění koncepce.


Ruku v ruce s tím, jak se blížilo magické datum 23. dubna 2018, kdy měla být koncepce schvalována krajským zastupitelstvem, sílil i tlak odborné veřejnosti. Psaly se články, pořádala se sezení a jednání dotčených obcí, podepisovaly se petice, pohřbívala se nemocnice. A na kraji, i přes vysokou a zdánlivě nepropustnou hradbu arogance Čunkovi vlastní, pravděpodobně začalo být lehce ouzko. A tak hejtman Čunek svolal seminář. Ten měl zodpovědět otázky a zaplnit díry, kterých je v předložené koncepci jako krtinců na zahradě. Ono to přirovnání ke krtkovi je vlastně poměrně trefné. Polovina lidí ho považuje za roztomilé zvířátko, dokonce možná i užitečné, pro zahradníky (doplňte si zdravotníky) je hotovou pohromou. Nicméně krtek je tvor vynalézavý a velmi odolný…


Seminář, na který bylo možné se dostat pouze na základě statutu krajského zástupce nebo pozvaného hosta (a že ta pozvánka byla často těžce vydřená), se pravděpodobně zapíše do dějin. A to nejen délkou svého trvání – ti nejvytrvalejší nebo ti, kteří se neměli jak jinak dostat domů, museli vytrpět (a to doslova) necelých 10 hodin přednášek, otázek, překvapivě silného a evidentně nežádoucího protihlasu, osočování, nedůstojného ztrapňování a jiných politických eskapád. Unavení a vyčerpaní účastníci se kolem osmé hodiny večerní začali v tichosti trousit domů. Jen hrstka nejodhodlanějších vydržela až do 0:30 ráno, kdy byl seminář ukončen s euforickým Čunkovým zvoláním, že před schvalováním koncepce uspořádá další takový seminář, však od toho tam krajští zastupitelé jsou! A to se Čunek (ve vztahu k předložené koncepci, která má pouze 23 stran, což u mnohých zastupitelů vyvolalo nedůvěru a otázky) vyjadřuje tak, že „má rád stručné a jasné věci“.


Jestliže jsem v minulosti zmiňovala, že Čunek jakožto profesionální politik „mlží“ a nedává konkrétní odpovědi, po včerejšku jej můžu s klidným svědomím přirovnat k výkonnému stroji na dým devadesátkových diskoték. Gradující frustrace těch, kteří čekali na konkrétní informace či odpovědi, byla velmi dobře patrná právě v kuloárech, ve kterých jsme se semináře jakožto nepozvaní hosté zúčastnili i my. Účastníci se místo konstruktivní debaty dočkali okázalého ignorování, zesměšňování či útoků v osobní rovině. Jak jinak taky dát najevo svou mocenskou nadřazenost evidentně nepohodlnému starostovi dotčeného města, než výkřikem: „je to seminář pro zastupitele, řiďte si vaše zastupitelstvo, neraďte mi, jak vést tento seminář. Vy jste tady jen pozván, abyste si to poslechl.“ Bravo, pane HATEmane (jaká to náhoda, že anglické slovo hate – nenávist, vyslovované „hejt“ – tak výstižně kompletuje to naše české „hejtman“!), na prvním stupni základní školy byste byl kápo!


Pro všechny naše čtenáře, kteří čekají na záznam z pondělního semináře – seriózní žurnalistika bude následovat zanedlouho!


(publikováno 18. 4. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

7 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše