Vyhledat
  • lindamatuska

V. Koncepci zdravotnictví Čuněk doplní, schvalovat se bude

(5. část série článků)


Nikdo mě nepřinutí, abych dobrovolně zastavil změnu systému v krajských nemocnicích.“ (J. Čunek, Okno do kraje, březen 2018 (1))


S tímto sebevědomým a pro tak závažnou situaci možná nemístně suverénním mottem prezentuje hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) kontroverzní koncepci zdravotnictví Zlínského kraje pro následující léta. Tu v únoru tohoto roku předložil krajskému zastupitelstvu a bez valného zájmu o oponenturu nebo názory odborné veřejnosti ji plánuje nechat schválit na dubnovém jednání zastupitelstva.


O situaci kolem (nejen) Kroměřížské nemocnice, a.s. vás od počátku informujeme v naší sérii článků. A nejsme zdaleka jediní. Naléhavost situace vyburcovala mnohé zastupitele, novináře, lékaře, další odbornou veřejnost i obyvatele Zlínského kraje k projevům nesouhlasu a odporu vůči plánovaným krokům a zásahům do našeho zdravotnictví. Sám hejtman Čunek však všem odpůrcům dává najevo, že je pro něj tato situace pouhou „bouří ve sklenici vody“ (1). Okolo nejasné situace sám soustavně mlží, do médií pouští protichůdné informace, jeden týden ruší / zavírá to a ono, druhý týden naopak slibuje rozšíření oddělení.


Nejasná a nečitelná situace se stává tíživou obzvláště pro samotné obyvatele, mezi které se v poslední době šíří informace zavádějící a nepravdivé. Nejistota vznikla i mezi kroměřížskými Piráty. Jak bude hájit zájmy Kroměříže náš jediný krajský zastupitel, Dr. Pavel Motyčka, který je sám členem Čunkovy KDU-ČSL? Obavy o dostatečně sebevědomé vyjádření nesouhlasu Kroměříže a jejich obyvatel nás vedly k zaslání otevřeného dopisu starostovi a místostarostovi města. Oba jsme žádali o uspořádání veřejné diskuse s hejtmanem Čunkem a autorem koncepce, MUDr. Radomírem Maráčkem, na které by mohla jak odborná veřejnost, tak i obyvatelé města vyjádřit jasně své stanovisko k chystaným zásahům do chodu naší nemocnice.

Odpovědí starosty města nám byl písemný souhrn kroků, které k hájení zájmů města starosta již podnikl. Stručně shrnuto – starosta (potažmo vedení města) vydal několik tiskových prohlášení, pozval již jednou hejtmana Čunka do Kroměříže na veřejné jednání zastupitelstva města, kterého se kdokoliv ho mohl zúčastnit. Svolal jednání starostů spádových obcí a požádal hejtmana Čunka, aby k debatě o změnách v rámci Kroměřížské nemocnice, a.s. přizval odborníky a zástupce města Kroměříž – prozatím však bez Čunkovy kladné odezvy. Závěrem starosta doufá, že všichni v této věci „potáhnou za jeden provaz“.

Hejtmana Čunka však již na naši žádost starosta do Kroměříže zvát nehodlá, jelikož už tady jednou byl a my všichni jsme na jednání s ním mohli přijít a vyjádřit svůj názor. Otázkou však zůstává propagace tohoto jedinečného setkání ze strany města. O tom, že je hejtman Čunek pozván na veřejné jednání zastupitelů pozván, radnice skutečně informovala. Proklikat se však k této informaci člověku neznalému pár minut zabere, pokud ji vůbec najde…

Oproti tomu místostarosta Dr. Motyčka byl k naší žádosti podstatně vstřícnější. Pozvání na osobní schůzku bylo téměř okamžité, celá situace nám byla popsána „interním“ pohledem člověka spolupracujícího s hejtmanem. Opakovaně jsme v průběhu jednání byli ubezpečeni, že Dr. Motyčka se proti koncepci postaví a bude zastávat zájmy našeho města a nemocnice. Dostali jsme velkorysou nabídku, které si velmi ceníme, zúčastnit se semináře, který se ke sporné koncepci bude konat 16. dubna 2018. Zatím sice nevíme kdy a kde, ale jsme připraveni! :)

Místostarosta byl také ochotný vyhovět naší žádosti o uspořádání veřejného setkání odborné veřejnosti a ostatních zájemců s ním, jakožto krajským zastupitelem. O setkání by byl z jeho strany informován i hejtman Čunek a MUDr. Maráček, ale šance na jeho příjezd a zúčastnění se takového jednání by byla nepatrná. S vědomím pracovní vytíženosti Dr. Motyčky jsme po zveřejnění informace o připravovaném semináři 16. dubna, od naší žádosti upustili.


V mezičase proběhla médii informace, že by seminář měl být veřejný, bližších informace však prozatím dopátrat nepodařilo, ačkoliv jsme postupně oslovili všechny asistenty samotného hejtmana. Bez úspěchu. Na semináři má být představena koncepce ve své – snad už finální – doplněné verzi, kdy má obsahovat chybějící části, jakými jsou např. finanční analýzy, možná se dočkáme i SWOT analýzy a dalších, pro takto zásadní dokument, klíčových a nedílných součástí.

Na rozmyšlenou nebudou mít zlínští zastupitelé příliš mnoho času, jelikož týden po konání semináře mají o koncepci hlasovat. O dostatku času k připomínkování nové verze koncepčního dokumentu také nemůže být řeč. Má tato koncepce vůbec šanci obstát? Těžko říct – při pohledu na sestavu krajských zastupitelů je KDU-ČSL nejsilnější stranou (12 ze 45 hlasů), druhou nejsilnější stranou je ANO s 8 zastupiteli. Pokud však budeme spoléhat na vyjádření kroměřížského zastupitele Mgr. Tomáše Opatrného, ANO koncepci nepodpoří. Soudě dle sebevědomé prezentace samotného hejtmana však Čunek s dostatečnou podporou koncepce zdravotnictví a navrhovanými změnami počítá.Odkazy:

(1) ČUNEK, Jiří. Rušení nemocnic - bouře ve sklenici vody. Okno do kraje [online]. 2018, XIV(03/2018), 6 [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: odkaz.

(2) Otevřený dopis starostovi a místostarostovi města Kroměříže. In: Piráti Kroměříž [online]. 2018, 09.03.2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: odkaz.


(publikováno 27. 3. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše