Vyhledat
  • lindamatuska

II. Nemocnice volá po navýšení počtu lůžek, odpovědí kraje jsou škrty a slučování (2. část)

Aktualizace: 3. čvn 2019

(2. část série článků)

V pátek 9. února 2018 jsme vás informovali o záměrech, které má Zlínský kraj s naší nemocnicí. Na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže byl přizván hejtman Čunek, aby vysvětlil kroky, které podle dokumentu Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020 (2) Kroměřížskou nemocnici, ale nejen ji, v budoucnu čekají. Hejtman Čunek, jakožto profesionální politik, mlžil, neodpovídal na položené otázky a odváděl řeč, tazatelé tak po setkání odcházeli snad s více otázkami, než přišli.


V době, kdy vznikal náš první článek, nebyl strategický dokument zveřejněn, nyní však máme možnost čerpat přímo z něj a také z reakcí odborné veřejnosti. Strategie v zásadě vychází ze současného trendu koncentrovat superspecializovanou zdravotnickou péči ve špičkových zdravotnických zařízeních, jakými jsou fakultní nemocnice a specializovaná centra. Je to krok logický a nezpochybnitelný, protože není možné, aby každá jednotlivá nemocnice měla materiální a personální zázemí k tomu superspecializovanou lékařskou péči poskytovat. Doposud s kroky navrhované koncepce Zlínského kraje nelze nesouhlasit. Kroměřížské nemocnice by se vlastně ani nijak závratně nedotkly, superspecializovanou péči poskytuje ojediněle.


Ze Zlínským krajem předložené strategie však vyplývají další kroky, které až tak logické a nezpochybnitelné nejsou. Právě proti nim se zvedla vlna odporu, a to nejen v Kroměříži. V první řadě se mluví o koncentraci specializované péče, která doposud byla vykonávána v „okresních“ nemocnicích, do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, a to včetně personálu. Záměrem je slučování více oddělení do jednoho (v rámci tzv. společného lůžkového fondu by v Kroměříži byla sloučena gynekologie, chirurgie, ortopedie a urologie), zrušena a přesunuta do Zlína má být dětská operativa, změnami mají být dotčeny také pohotovosti. Takže zatímco Kroměřížská nemocnice volá po rozšíření lůžkových kapacit klíčových oddělení (jako příklad můžeme uvést tristní situaci interny), budoucnost lůžka spíše redukuje.

Jak dokument uvádí, „vidíme hlavní výhodu modelu medicínské hierarchizace v posílení pozice Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“ (2). A jak se zdá, o pozici krajské nemocnice jde především. Ta totiž doplácí na skutečnost, že nikdy nebyla fakultní nemocnicí. Obyvatelé Zlínského kraje tak za superspecializovanou péčí vyjíždí do okolních krajů (Brno, Olomouc, Ostrava). Krajská nemocnice tedy usiluje o koncentraci odborníků Zlínského kraje tak, aby mohla těmto nemocnicím konkurovat. Jak však dokument uvádí, o některé odbornosti (kardiochirurgie, transplantace orgánů, léčba popálenin, hyperbaroxie, JIP pro HIV+, vyšší resuscitační péče pro děti a další) kraj usilovat nebude a pacienti za těmito zdravotními úkony ke konkurenci dojíždět mohou, zde je to v pořádku. Zřízení těchto oborů by bylo příliš náročné s ohledem na vysoké personální, technické i finanční požadavky jejich zajištění. Jinými slovy – kde můžeme sebrat personál a vybavení našim nemonicnicím, tam si nabereme, nové obory ale otevírat nebudeme, to je příliš náročné, tam ať si občan dál dojíždí…

Dopad, který by tyto kroky měly na obyčejného občana je však největší. Zatímco v současné době babička s potřebou operace kyčelního kloubu dojíždí z Morkovic „jen“ do Kroměříže (a všichni víme, že s tou veřejnou dopravou to není úplně veselé), a to ne jednou na plánovanou operaci, ale opakovaně na předoperační vyšetření a přípravu, nyní se její cesta prodlouží na celodenní výlet do Zlína a zpět. Vzhledem ke koncentraci pacientů, jejichž četnost se doposud rozmělňovala mezi několik pracovišť, a i tak byly čekací doby na operace poměrně dlouhé, můžeme očekávat výrazné prodloužení této doby. Dostáváme se tak do jasného rozporu s cílem, který si koncepce klade, „aby lidé ve Zlínském kraji dostávali tu nejlepší a nejmodernější lékařskou péči, a to v co nejkratším čase“ (3).


Ze všeho nejvíc jsou však zarážející výroky a kroky samotného hejtmana. Čunek, obhajujíc svou zdravotnickou kvalifikaci tím, „že se hlásil na medicínu“, evidentně na schválení koncepce spěchá. Minimálně podivná je situace, kdy Koncepce byla krajským zastupitelům dodána dopoledne v den jejího projednávání, ačkoliv se tak mělo stát už v říjnu loňského roku. Dle Čunkova vyjádření to bylo proto, že se čekalo na volby do sněmovny, vznik nové vlády a s tím související neznalost zdravotní politiky nové vlády (zde s dovolením cituji Piráty Zlín, kteří se krajského zastupitelstva zúčastnili (1)). Urychleně tak má dojít k její oponentuře, schvalování má proběhnout už na příštím zasedání. Na pozadí tohoto humbuku se také více či méně v tichosti odehrává celá řada kroků jako konkurzy na primáře, prověřování vedení zlínské nemocnice kriminální policií a její odvolání.

Je všeobecně známé, že Jiří Čunek je politikem velkých kauz. Možná se již vidí, jak zlatými nůžkami přestřihuje pásku při otevírače nového superspecializovaného zlínského centra. O jeho umístění se mluví stále nejasně. Plán postavit toto supermoderní zdravotnické centrum v holešovské zóně padl, byl samotným Čunkem označen za zbytečnou fámu. Nabízí se možnost stavět v areálu stávající krajské nemocnice, to však Čunek vyvrací s argumenty přílišné náročnosti na provedení (bourání budov, přesun pacientů a personálu dočasně do jiných nemocnic). Jedinou možností tedy je postavit komplex na zcela novém místě.


Ačkoliv naší zásadou je objektivní a seriózní přístup, dovolím si pustit dvě hlavní spekulace, které se nesou mezi odbornou veřejností. První z nich je záměrná likvidace dobře prosperující nemocnice a její následná lukrativní privatizace (otevřeně o tom mluví např. MUDr. Kreml ve svém článku pro INFOnoviny (4)). Druhá spekulace zatím není podložena, ale ona to vlastně až tak spekulace není, protože sám Čunek ji potvrdil v rozhovoru pro Zlínský deník. Pokud by se totiž vystavělo nové zdravotnické centrum „na zelené louce“ nebo by jen část Baťovy nemocnice „šla k zemi“, dostávají se do hry pozemky, na kterých budovy stojí. O tom, že se jedná a nesmírně lukrativní záležitost, vás asi nemusím dlouho přesvědčovat. Čunkovo vyjádření pro Zlínský deník nasvědčuje tomu, že už zvažuje i tuto možnost. „Pokud bychom stavěli jinde, pak část budov může být využita k sociálním účelům či se toto území prodá a peníze se využijí ve prospěch nové nemocnice.“


O dalším vývoji vás budeme informovat. Mimořádné zasedání zastupitelstva města Kroměříže svolané právě kvůli projednání zlínské strategie se bude konat ve čtvrtek 15. února v 17:30. Toto jednání je veřejné, můžete se k nám přidat!


Odkazy:

(1) Zpráva ze zasedání Krajského zastupitelstva Zlínského kraje od Pirátů Zlín. Odkaz

(2) Dokument Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020. Dostupné z: odkaz.

(3) ZAVADILOVÁ, Jana. Hejtman: Nový pavilon KNTB bude stát až 6 miliard korun. In: Zlínský deník [online]. 2018, 6.1.2018 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: odkaz.

(4) Článek MUDr. Kremla pro INFOnoviny. Dostupné z: odkaz.


(publikováno 9. 2. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše