Vyhledat
  • lindamatuska

I. Je kroměřížská nemocnice opět v ohrožení?

Aktualizace: 3. čvn 2019

(1. část série článků)

Ve čtvrtek 8. února 2018 navštívil Kroměříž hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Návštěva to však nebyla neformální a srdečná. Hejtmana na jednání Zastupitelstva města Kroměříže pozvala Rada města Kroměříže (na základě usnesení z 83. schůze (1) konané dne 25. ledna 2018).

Pozornému čtenáři dokumentů a informací z naší radnice neuniklo, že se začíná „dít něco nekalého“ okolo Kroměřížské nemocnice a.s. A právě to „něco“ bylo pro členy Rady natolik znepokojivé, že vyzvala hejtmana, aby „vysvětlil a jasně formuloval“ (1) další fungování naší nemocnice. Právě se totiž vytváří nová koncepce řízení zdravotnictví ve Zlínském kraji (dokument Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020) a do chodu nemocnice by díky tomu mohlo být v budoucnu výrazně zasaženo.


Razantní změny ve zlínském zdravotnictví už v prosinci loňského roku předznamenával Čunek v rozhovoru pro iDnes (3). Hovořil tehdy o zásazích do ortopedie, kdy ve zrušení ortopedických oddělení spatřoval nástroj zkvalitnění ortopedické operativy a péče v našem kraji. Opětovně se projednává kroměřížské oční oddělení. V ohrožení se znovu ocitá i naše porodnice? MUDr. Olga Sehnalová na svém webu (4) na její obranu uvádí, že v posledních letech bez problémů dosahuje počtu 600 porodů ročně, které požaduje zdravotní pojišťovna. Pevně doufáme, že hrozba nesoucí se nad místní porodnicí byla již v minulosti, kdy se proti tomuto kroku zvedli nejen naši zastupitelé, ale i občané města, zažehnána. Na zastupitelstvu pak zaznívá i možnost zrušení kroměřížské dětské operativy.

Naznačované kroky jsou pro Radu města Kroměříže zcela jasně „v rozporu se zajištěním dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče v našem regionu“. A ačkoliv se prozatím jedná pouze o jakousi první verzi, se kterou se bude dále pracovat, její směr znepokojil zastupitele města Kroměříže natolik, že se Jiří Čunek ocitl pod palbou oprávněných a jemu jistě nepříjemných otázek našich zastupitelů. V roli mlžícího a od tématu odbočujícího politika obstál Jiří Čunek na výbornou, jasné a konkrétní odpovědi se tazatelé nedočkali.


Hlavními oponenty se hejtmanovi stali zastupitelé MUDr. Richard Kreml a MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Ta se na svých webových stránkách k problematice vyjádřila už začátkem ledna 2018. Zcela logicky odmítá Čunkovo „arogantní sdělení, že pacienti budou jezdit za péčí nikoliv obráceně“ (4).

Problémem celé věci je také početně slabé zastoupení Kroměříže v Zastupitelstvu Zlínského kraje, jehož jediným členem za Kroměříž je PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. Rada města proto na hejtmanovi požaduje, aby byli kroměřížští zástupci přizváni a začleněni do tvorby nové koncepce.

Více informací by nám i našim čtenářům přineslo přesné znění onoho koncepčního dokumentu, ten však nebyl ani Zlínským krajem ani městem Kroměříž zveřejněn. Pokud se nám podaří jej sehnat a prostudovat, budeme vás o plánovaných změnách informovat blíže.


Zveme vás – pojďte s námi na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ve čtvrtek 15. února 2018 v 17:30, které bylo k projednání Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje mimořádně svoláno. My tam budeme určitě!


Odkazy:

(1) Usnesení z 83. schůze Rady města Kroměříže. In: Město Kroměříž [online]. Kroměříž, 2018, 01.02.2018 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: odkaz

(2) NĚMEC, Jaroslav. Zpráva pro XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konané dne 08.02.2018 [online]. In: Kroměříž, 2018 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: odkaz

(3) FUKSOVÁ, Jana. Pacient bude jezdit za lékařskou péčí, ne opačně, říká hejtman Čunek. In: iDnes [online]. 2017, 19.12.2017 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: odkaz

(4) SEHNALOVÁ, Olga. Za nemocnici v Kroměříži budu bojovat. In: Olga Sehnalová [online]. 2018, 5.1.2018 [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: odkaz


(publikováno 9. 2. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

10 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše