Vyhledat
  • lindamatuska

IX. Je hejtman Čunek důvěryhodným politikem?

(9. část série článků)

Nedávno jsem měla rozhovor s reportérem jednoho pro mě poměrně seriózního periodika. Naši téměř třičtvrtěhodinovou konverzaci o nové krajské nemocnici, rizicích a případných dopadech na nemocnici kroměřížskou, o argumentech pro a proti a také o tom, proč je vlastně Kroměříž tak silně proti, shrnul otázkou, která to vlastně všechno vystihuje… „Dalo by se tedy říct, že je pro Vás Čunek nedůvěryhodným politikem?“ A já si teď s odstupem času říkám, že vlastně ano, dalo… Proč tomu tak pro mě, ale možná i pro mnoho dalších je? A proč už jen jeho jméno tolik dráždí?

Když pominu nesrovnalosti a kauzy, které byly s Čunkem v minulosti spjaté, některé i vyšetřované, aktuálně nejpádnějšími argumenty pro to, abych považovala hejtmana Čunka za nedůvěryhodného politika, jsou tyto:

Čunek nevykonává svou práci kvalitně Jistě, většina z nás, včetně mě, má problém s dodržením termínů. Pracujeme v časovém pressu, nestíháme… Ale - nejsme krajským hejtmanem a nevláčíme s sebou břímě vysoké politiky. Ale č. 2 - většina z nás nese důsledky za pozdně odevzdanou či nekvalitně odvedenou práci, přičemž by mnoho z nás ani nenapadlo ony důsledky rozporovat.

Ne tak hejtman Čunek! Ten měl na podzim roku 2017 předložit zastupitelstvu Zlínského kraje koncepci krajského zdravotnictví pro následující období. Minul podzim, přišla zima, koncepce nikde… A tak koncem roku 2017 došla krajským zastupitelům trpělivost a Čunkovi uložili povinnost na únorové jednání koncepci předložit. Čunek ji předložil. Ráno v den jednání zastupitelstva. Koncepce, která čítala dvaadvacet stránek nesourodého dokumentu (dokonce si protiřečícího), měla být projednána a schválena. Možnost připomínkování krajského strategického dokumentu nezávislým odborníkem Čunek odmítl jako subjektivní a nepřínosnou. Poté, co byla jeho koncepce všestranně strhána, sám ji pod tlakem argumentů označil za “nehotový dokument”, vlastně jen jakýsi nástřel. Kozy se měly nažrat a vlk zůstat celý?

Nepovedlo se. I přesto, že Čunek do podpory své koncepce investoval mnoho úsilí, medializoval, účastnil se odborných debat, sliboval, že koncepci představí na odborném semináři (16. 4. 2018) - to byl ten, který trval téměř 10 hodin, až do 1 hodiny ranní, pamatujete? Já ano. Semináře jsem se zúčastnila, tedy seděla jsem v kavárně zlínského mrakodrapu, protože do zasedací místnosti jsem neměla propustku, a přes live-stream pečlivě sledovala soubor přednášek o tom, jak jedinou spásou krajského zdravotnictví bylo, je a bude sloučení krajských nemocnic. O výstavbě nemocnice nové se tehdy ještě tak hlasitě nemluvilo. Ze semináře jsem neodcházela příliš moudrá. To pravděpodobně ani krajští zastupitelé, jelikož ti odmítli Čunkovu koncepci vůbec projednat, natož postoupit do schvalování.

A mě tak napadá, spatřila už ta nová, přepracovaná a (snad už) hotová echt-koncepce světlo světa? Možná ano, jen její slávu pohřbila další Čunkova taškařina - stavba nové krajské nemocnice.

Podobný trend předložení stěžejního dokumentu “na poslední chvíli” zastává Čunek i nadále. Dlouhé týdny jsme všichni netrpělivě očekávali kompletní finanční analýzu stavby nové nemocnice. Prozatím Čunek stále operoval s jedněmi a těmi samými neurčitými čísly - "stavba nové nemocnice 8 miliard, rekonstrukce staré nemocnice 10 miliard". Konečně, 19. března 2019 je oznámeno dokončení investičního záměru. Přes 400 stran čítající dokument byl předložen krajským zastupitelům, kteří o stavbě nemocnice mají 8. dubna 2019 hlasovat. Pravda, je to pořád lepší, než kdyby jim tato bichle přistála na stole ráno v den konání zastupitelstva...

Čunek mediálně „mlží“ Čunek dlouhodobě do médií vypouští (často) protichůdné zprávy. Můžeme se jen dohadovat, jestli je natolik neinformován o oblastech, ke kterým rozhovory poskytuje, a „hala bala” tak plácá v médiích, co mu na jazyk přijde, nebo je to jeho politická taktika, jak zmást oponenty i čtenáře a občany. Nutno dodat, že touto formou však nejen zdařile mlží a mate, ale také vyvolává opodstatněný strach a obavy v obyvatelích Zlínského kraje (např. právě v otázce budoucnosti kroměřížské nemocnice a zachování zdravotnické péče). Celkem trefně situaci vyjádřil bývalý hejtman Zlínského kraje, Stanislav Mišák: “Špatná atmosféra vyvolaná mnoha zbytečnými výroky způsobila vlnu nevole jak u zdravotníků, tak u veřejnosti.” (6) Více než chování politika zodpovědného ke své funkci a svým voličům tak toto jednání připomíná arogantního mocipána.

Příkladem může být např. kroměřížská porodnice, kterou označoval Čunek (a jeho/Maráčkova koncepce) za nedostatečně produktivní na to, aby jako oddělení kroměřížské nemocnice zůstala zachována. Naposledy o porodnici hovořil v prosinci 2017 v kontextu jejího možného zrušení, protože podle něj tady „je počet porodů pod 600. Z pohledu pojišťovny má být porodnice pouze tam, kde je více jak 800 porodů. Dlouhodobě je tento stav problematický a my to musíme zohlednit.” (1) Pod tíhou argumentace, faktů a čísel nakonec Čunek své výroky přehodnotil a od konce ledna 2018 mluví o tom, že se chce “s pojišťovnami dohodnout tak, aby všechny porodnice v našem kraji fungovaly jako dosud”. Porodnici v Kroměříži jsme nikdy nechtěli zrušit (2). Obdobně otáčí i v případě dalších oddělení, kterým původně prorokoval slučování a rušení, hned nato navyšování kapacit a zkvalitňování péče. Laskavý čtenář už začíná udiveně kroutit hlavou...

Stejně tak nejasné informace, možná se záměrem lehce manipulovat čtenáře, podává Čunek ve vztahu ke stavbě nové nemocnice. Zatímco krajské zastupitelstvo v listopadu 2018 pouze schválilo výkup pozemků, na kterých by nemocnice měla stát, což ho nijak nezavazuje k tomu, aby schválilo stavbu nemocnice samotné, Čunek a jeho ánsámbl už v médiích sebevědomě hovoří o výstavbě nové nemocnice jako o definitivní záležitosti. (UPDATE - zlínští radní dali nemocnici zelenou, ale rozhodne krajské zastupitelstvo hlasováním 8. dubna 2019)

Čunek nedokáže/nechce svým politickým oponentům dát jasné a konkrétní odpovědi na jasné a konkrétní otázky Očitými svědky tohoto Čunkova nešvaru (či taktiky?) jsme byli nejednou. Například na jednání kroměřížského zastupitelstva, kdy 8. února 2018 čelil hejtman nepříjemným otázkám a argumentaci kroměřížských zastupitelů. Ty se tehdy týkaly jím předložené koncepce krajského zdravotnictví. (3)

Opakovaně byl také dotazován na důvody odvolání ředitelky Kroměřížské nemocnice, a.s., MUDr. Lenky Mergenthalové. Tázali se krajští zastupitelé, tázala se veřejnost, pravděpodobně se tázala i sama ředitelka Mergenthalová… Nikdo se odpovědi nedočkal. Médii proběhly jen jakési zkazky o tom, že si ředitelka sáhla na své managerské dno a byla příliš spjatá s nemocnicí. Na setkání s veřejností (20. 2.2019, Kroměříž) Čunek odpovídá, že “byla odvolána po dohodě s předsedou představenstva (MUDr. Radomírem Maráčkem - pozn. autora). Ten důvod nebudeme nikdy nikomu sdělovat! Nikdy!” (4) Vysvětlení se na setkání s Čunkem ani tentokrát odvolaná ředitelka nedočkala. “Pan předseda navrhl odvolání paní ředitelky … řekl, je dobrá, ale máme lepšího.” zní z Čunkových úst(4).

O něco sdílnější byl pak MUDr. Maráček, který v rozhovoru pro Zlínský deník uvedl, poukazuje na neshody v představenstvu. “Šlo o to, jestli zůstanu já, nebo ředitelka Kroměřížské nemocnice” (5). Jinak řečeno, nepohodlná Mergenthalová, která nešla na ruku ve vizi slučování nemocnic, byla nahrazena ředitelem novým. Poslušnějším?

Vrcholový politik, kterým Čunek bezesporu je (i když třeba pro mnohé až nepochopitelně), si také nemůže dovolit označovat občany protestem vyjadřující podporu své nemocnici, za “pitomce”. I přesto, že se pak snaží své výroky zmírnit a vysvětlit, stále se jedná, pane hejtmane, o Vaše potenciální voliče. I když předpokládám, že mezi protestujícími Vám jich už mnoho nezbylo...

Odkazy: (1) FUKSOVÁ, Jana. Pacient bude jezdit za lékařskou péčí, ne opačně, říká hejtman Čunek. iDnes [online]. 19. 12. 2017. Dostupné z: odkaz. (2) Hejtman Čunek: Porodnici v Kroměříži jsme nikdy nechtěli zrušit. Parlamentní listy [online]. 22. 1. 2018. Dostupné z: odkaz.

(3) Audio ZMK 8. 2. 2018: 6 Vystoupení hejtmana ZK Jiřího Čunka. Město Kroměříž [online]. Dostupné z: odkaz.

(4) MATUŠKOVÁ, Linda. HATEman Čunek v Kroměříži, 20.2.2019, záznam. Youtube [online]. Dostupné z: odkaz. (5) VEČERKOVÁ, Renáta. “Šlo o to, zda zůstanu já, nebo ředitelka”, připustil Maráček. Zlínský deník [online]. 6. 2. 2019. Dostupné z: odkaz.

(6) VEČERKOVÁ, Renáta. Koncepce zdravotnictví budí rozpaky. Zlínský deník [online]. 18. 4. 2018. Dostupné z: odkaz.

(publikováno 26. 3. 2019 na mém facebooku)

0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše