Vyhledat
  • lindamatuska

IV. Budoucnost Kroměřížské nemocnice

(4. část série článků)

Situace kolem plánovaných kroků a zásahů do zdravotnictví Zlínského kraje, které zamýšlí hejtman Jiří Čunek společně s autorem/autory koncepce zdravotnictví, se stává méně a méně přehlednou.

Vize jsou uvedeny v onom koncepčním dokumentu (pomiňme hrubé nedostatky, které tak závažný dokument nese) a co je psáno, to je dáno. Hejtman Čunek však v poslední době, snad i částečně pod tíhou argumentů znepokojené odborné veřejnosti, občanů a hlavně zastupitelů, své záměry mění, neguje a stejně jako samotná koncepce si protiřečí. Nejdříve ruší/přesunuje kroměřížskou ortopedii, pak do médií prohlašuje, že ortopedie se rušit nebude. Slučuje primariáty a přesunuje specializovanou péči do Zlína, nyní prostřednictvím svého profilu na serveru Parlamentní listy prohlašuje, že nic neruší, naopak dostupnost zdravotní péče prý rozšíří. Na zasedání Rady Zlínského kraje se starosty měst a obcí Zlínského kraje dokonce slibuje i navýšení počtu specializovaných pracovišť (1). Zašmodrchávat tedy Čunek, jakožto profesionální politik, umí na výbornou!


Zatímco MUDr. Maráček (autor koncepčního dokumentu) na jednání s kroměřížským zastupitelstvem pod tíhou protiargumentace přítomných zastupitelů naznačuje, že se koncepce k projednávání a schvalování zlínskému zastupitelstvu předkládat nebude, Čunek svolává na 16. dubna 2018 seminář, na kterém prý představí koncepci „se všemi odbornými a ekonomickými údaji“. „Jisté však je, že se neplánuje žádné rušení nemocnic, naopak chceme rozšířit péče na specializovaných pracovištích, kde se budou provádět náročné operace.“ (2) Toto tvrzení však neodporuje původním záměrům koncepce, proti kterým se zvedla silná vlna odporu.


Kroměřížští lékaři spojili své síly, jednohlasně navrhované změny odmítají a upozorňují na jiné, mnohem závažnější problémy, kterými místní zdravotnictví trpí. Velmi jasně svůj názor na zásahy do fungování Kroměřížské nemocnice, a.s. uvádějí v článku Lékaři nemocnice v Kroměříži: Kroměřížskou nemocnici nedáme (3) (Parlamentní listy a Týdeník Kroměřížska).


Piráti Kroměříž pro vás sledují celou kauzu, napsali jsme o ní několik článků. V pátek 9. 3. 2018 jsme prostřednictvím otevřeného dopisu (4) vyzvali starostu města Kroměříže Mgr. Němce a místostarostu Dr. Motyčku, aby město uspořádalo veřejnou diskusi s oběma aktéry, hejtmanem Čunkem a autorem koncepce MUDr. Maráčkem, na které by odborná lékařská veřejnost i občané dotčených obcí mohli vyjádřit svůj názor. Prozatím nemáme od města zpětnou vazbu, místostarosta Dr. Motyčka nás pozval na jednání, kterého se zúčastníme zítra. Velmi si ceníme toho, že naši iniciativu (snad) nesmetli ze stolu mávnutím ruky.Odkazy:

(1) LANGER, Vlastimil. Hejtman Čunek uklidňoval starosty: Nic nerušíme, dostupnost zdravotní péče se rozšíří, přibydou specializovaná oddělení. In: Klub novinářů Zlínského kraje [online]. 2018, 10.03.2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: odkaz.

(2) ČUNEK, Jiří. Nic nerušíme, dostupnost zdravotní péče se rozšíří. In: Parlamentní listy [online]. 2018, 11.03.2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: odkaz.

(3) Lékaři nemocnice v Kroměříži: Kroměřížskou nemocnici nedáme. In: Parlamentní listy [online]. 2018, 09.03.2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: odkaz.

(4) Otevřený dopis starostovi a místostarostovi města Kroměříže. In: Piráti Kroměříž [online]. 2018, 09.03.2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: odkaz.


(publikováno 13. 3. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

3 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše